Đề thi thử đại học khối C môn lịch sử năm học 2014 – 2015 phần 1 của trường THPT Tạ Uyên.

Cập nhật đề thi thử đại học môn Lịch sử khối C năm 2014 – 2015 phần 1 ngày 05/03/2014.

Đề thi thử đại học môn Lịch Sử năm 2014 khối C – đề số 1

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7.0 điểm)

Câu 1 (3.0 điểm)

Những nét chính về quá trình xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929. Ý nghĩa lịch sử của sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản trên.

Câu 2 (2.0 điểm)

Nêu những quyết định quan trọng và ý nghĩa của Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (3 – 1945) và Hội nghị toàn quốc của Đảng (8 – 1945).

Câu 3 (2.0 điểm)

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời như thế nào? Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 – 9 – 1945.

II. PHẦN RIÊNG (3.0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)A. Theo chương trình Chuẩn

Câu 4.a (3.0 điểm)

Những thắng lợi tiêu biểu của nhân dân châu Phi trong cuộc đấu tranh giành độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

B. Theo chương trình Nâng cao

Câu 4.b (3.0 điểm)

Nêu những thành tựu chính của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX. Sự lớn mạnh của Liên Xô có ảnh hưởng như thế nào đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới thời kì này?

 Đáp án đề thi thử đại học môn Sử năm 2014 khối C – đề số 1

Đáp án đề thi thử đại học môn lochj sử năm 2014

Đáp án đề thi thử đại học môn lochj sử năm 2014

Chuyên trang HoiDapTuyenSinh tiếp tục cập nhật đề thi thử đại học môn lịch sử năm 2014 phần 2. Các bạn thường xuyên theo dõi nhé.

Bình luận

  1. Pingback: Tổng hợp bộ đề thi thử Đại học và đáp án năm 2014

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>